Просмотр собрания по группе - Даты випуску

Перейти на позицію в каталоге:
Результаты 1 по 20 из 5738  дальше >
Дата публикацииНазваниеАвтор(ы)
2012-03-30Drug Addiction among High School Students in Luhansk: Trends and Prevalence.Kononov, I. F.
2012-03-30Experimental and Educational Ideas of I. Sikorsky.Petukhova, I.O.
2012-03-30Computer Linguodidactics: Status and Prospects.Bader, V. I.
2012-03-30Diagnostics as the Basis for Defining the Content of the Professional Training of the Penitentiary Personnel for Social and Pedagogical Work with Juvenile Convicts.Karaman, O. L.
2012-03-30Логіко-структурнийаналіз проблеми якісної професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів.Павлик, Н. П.
2012-03-30Higher Educational Establishment Development Strategy and its Human Resources from the Perspective of Organizational Culture.Smolins'ka, O. Ye.
2012-03-30Стратегія розвитку вищого педагогічного навчального закладу та його людські ресурси крізь призму організаційної культури.Смолінська, О. Є.
2012-03-30Експериментально-педагогічні ідеї І. Сікорського.Пєтухова, І. О.
2012-03-30Електронна лінгводидактика: стан і перспективи.Бадер, В. І.
2012-03-30Logical And Structural Analysis of Prospective Social Pedagogues' Quality Professional Training.Pavlyk, N. P.
2012-03-30Діагностика як основа визначення змісту фахової підготовки персоналу виховних колоній до соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими.Караман, О. Л.
2012-03-30Жанровий аспект розвитку мовлення учнів.Горошкіна, О. М.
2012-03-30Genre Aspect of Building up Pupils' Communicative Competence.Horoshkina, O. M.
2012-03-30Особливості організації науково - дослідної роботи студентів - філологів з методики викладання світової літератури.Вітченко, А. О.
2012-03-30Distinguishing Features of the Organization of the Scientific and Research Work of Philology Students in Methods of Teaching World Literature.Vitchenko, A. O.
2012-03-30Development of Professional Thesaurus in Technical Universities Students on the Basis of Receptive Communicative Skills.Pastukhova, S. Yu.
2012-03-30Методика развития профессионального тезауруса у студентов технических вузов на основе рецептивных видов речевой деятельности.Пастухова, С. Е.
2012-03-30Наркотизм серед школярів старших класів у м. Луганську: форми та поширеність.Кононов, І. Ф.
2012-03-30Application of Information Technology in Teaching Economic Disciplines.Kinash, I. A.
2012-03-30Використання інформаційних технологій при викладанні економічних дисциплін.Кінаш, І. А.