Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: https://dspace.lgpu.org//handle/123456789/1818
Название: Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VІI Всеукр. наук.- практ. конф. (м. Луганськ, 11 – 12 квітня 2013 р.).
Ключевые слова: тріангуляція, ізолінії, математична модель, динаміка, численні методи, сегментація мовлення, вейвлет- перетворення, тріадні вейвлети, судноремонтний процес, ремонтний графік, система підтримки прийняття рішень, інформаційна безпека, захист інформації, аналіз інформаційних потоків, мови Verilog та VHDL, медична інформаційна система, охорона здоров’я, медичне страхування, солідарна система, система накопичувального страхування, Фонд соціального страхування, автoматизацiя банкiвcькoї дiяльнocтi, банкiвcькi iнфoрмацiйнi cиcтеми, безробіття,ринок праці, зайнятість, вивільнення, Державна служба зайнятості, працездатне населення, динаміка, показник, система освіти, освітній процес, історичний аспект, педагогічна теорія, концепція, наукова школа, традиційні технології, мультимедіа, дистанційний курс, проектування, цілі навчання, уміння, безкоштовна он-лайн освіта, дистанційна освіта, Інтернет-технології, документознавча професіологія, класифікація, уніфікація, управлінські документи, масова комунікація, системи електронного документообігу.
Keywords: triangulation, isolines, mathematical model, dynamics, numerical computation, speech segmentation, wavelet transform, triadic wavelet, ship repair process, a repair schedule, a decision support system, information security, Information Flow Analysis, Hardware Security, Language-Based Automated Verification, firewall, medical information systems, health care, health insurance, joint system, the savings insurance, social insurance, automation of banking, banking information system, unemployment, labor market, employment, release, the State Employment Service, the working population dynamics, the rate, the system of education, the process of education, historical aspect, pedagogical theory, conception, scientific school. distance learning, traditional technologies, multimedia, distant course, designing, aims, skills, free online education, distance education, Internet technologies, documentation profession, classification, unitization, administrative documents, advertising communication, electronic document management system.
Дата публикации: 18-дек-2013
Краткий осмотр (реферат): Збірник містить матеріали доповідей провідних науковців, наукових співробітників, викладачів, пошукувачів, аспірантів навчальних закладів України. Матеріали відображають сучасний стан і напрями впровадження інформаційних технологій в економіку й наукову діяльність та виробництво. У статтях висвітлені деякі аспекти комп’ютерної підтримки навчальних дисциплін у вищій і середній школі. Значну увагу приділено проблемам розвитку дистанційної освіти та застосування засобів нових інформаційно-комунікаційних технологій у вищих навчальних закладах та середній школі. Для студентів ВНЗ, аспірантів та наукових працівників.Annotation In this collection of articles the analysis of existing methods and algorithms for the construction of hydrological thematic maps. The mathematical model of dynamics of locomotive motion of the improved construction is considered. All wavelet-based methods usually used dyadic wavelet. This discusses issues of building the management of information system production processes of shiprepairer, the main tasks performed by the developed system. Describes peculiarities the production processes of shiprepairer. But application of nondyadic can give better results. The analyzes possibility of hardware description languages VHDL and Verilog to create various components of information security. Identified the key factors, which affect the efficiency of the use of medical information systems in health care. The analyzes problems associated with the introduction of compulsory health insurance, and analyze its main advantages. The deals with the development of modern banking information systems, and provides the structure of the banking information system. The analyzes the existing methodological approaches to determining the number of unemployed and the existing system of unemployment. The historical analyses of main aspects of human development, existing of different models of education, main pedagogical theories, conceptions and ideas. The features of application of the controlled from distance learning are examinedin traditional technologies at preparation of future specialists. An analysis is conducted, states the importance and determines the necessity of properly formulated main and additional aims and objectives of distance course designing. The modern tendencies of documentation are analyzed profession, the specific features of administrative document open up. Attention is accented on the features of serve of advertising in editions, on the basis of what conclusions are done about the most attractive facilities of mass communication. The article provides an overview and analysis of existing electronic document management systems.
Описание: Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали VII Всеукр. наук.-практ. конф., м. Луганськ, 11-12 квіт. 2013 р. / редкол.: Ю. П. Коробецький [та ін.]; М-во освіти і науки, молоді та спорту України [та ін.]. – Луганськ : Вид-во ЛНУ ім .Тараса Шевченка, 2013. – 234 с.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://dspace.ltsu.org//handle/123456789/1818
Располагается в коллекциях:2013

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
Suchasni.pdf2,11 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.